Greve Gymnasium på besøg

Bæredygtighed er en sag vi alle kan interessere og for i større eller mindre målestok. På Greve Gymnasium undervises eleverne i bæredygtighed, og i den forbindelse har de være på besøg hos BioInsect. Vi talte om emnet, de så produktionen og slutteligt udarbejdede de retter, hvori forarbejdede melbillelaver indgår.

Nogle af eleverne turde smage, andre var mere forbeholdne.

Skriv en kommentar