Produktion af insektprotein i forhold til andet protein kan opgøres på basis af mange faktorer. CO2 og Methan Udledning, vand forbrug, foder forbrug og pladsbehov bør alle indgå i den samlede vurdering.
På alle parametre scorer insekter højt. Derudover skal det også tages i betragtning at insekternes foder som oftest er 2. kvalitet fodervare, og at det meste insekt foder produceres i Danmark, hvilket ydermere giver en høj klimascore