BioInsects ApS støtter bl.a.:

Lungeforeningen

Lungeforeningen oplyser, at der er mere end 600.000, der er syge i lungerne. Lungesyge børn, unge og ældre er lige nu pga. Covid19 i særlig høj risiko. Lungeforeningen kæmper de lungesyges sag i Danmark. Denne gode sag støtter BioInsect ApS gerne.

Growing Trees Network Foundation

Klimaudfordringerne gør, at der er behov for at få nye skove jorden rundt, som kan hjælpe til at opsuge Co2 fra atmosfæren. Den tiltagende ørkendannelse mange steder kan medføre, at befolkningsgrupper/folkeslag kan blive drevet på flugt pga. tørke og mangel på mad. BioInsect ApS donerer for hver ordre over 1.500 kr. et træ til mad-folkeskove i Ghana. Se certifikat

Vores samarbejdspartnere

BioProduction ApS

Vores nærmeste samarbejdspartner er vores søsterselskab EWH BioProduction ApS, som producerer nyttedyr til bekæmpelse af skadedyr.

Nørbys Grøntsager

Ole Nørbys Grøntsager er lokal samarbejdspartner til BioInsect ApS. Her dyrkes og sælges økologiske grøntsager. Nogle af de grøntsager som sorteres fra eks. på grund af størrelse eller form ender som føde for BioInsects melorme.

København Zoo

Fugle i zoo - herunder f.eks. hjelmvagtlerne - bliver fodret med vores melorme.

INBIOM

INBIOM er ét af 17 landsdækkende innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Netværkene samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst. Insekt Netværk er en åben erfagruppe for udvikling af nye løsninger og forretning med udgangspunkt i insekter. Insektnetværk er forankret i INBIOM.

International Platform of Insects for Food and Feed

Insekter som føde er Novel Food, og der er behov for viden, anbefalinger og lovgivning på området. IPIFF er branchens talerør er i EU. Ved at være medlem er vi kontinuerligt orienteret om den udvikling og de forhandlinger, der sker i Europa og EU. Vi modtager desuden også den nyeste viden på området.

Naturplanteskolen

Naturplanteskolen skriver : Vi dyrker planterne med håndkraft, vi fører et bredt sortiment dedikeret til naturvenlige og spiselige haver, og vi eksperimenterer med klimavenlige bede, flerårige grøntsager, insekternes paradis.